Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white
Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white

Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white

Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white
condition open box

  • brightness 630 LM
  • instant on (no delay)
  • lifespan 35,000 +HRS
  • 120 V

Hyperikon

Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white

$36 $72

Only 2 pieces in stock!

Hyperikon 4” LED downlight 2700K warm white
condition open box

  • brightness 630 LM
  • instant on (no delay)
  • lifespan 35,000 +HRS
  • 120 V

Recently viewed